O nás

Společnost G SERVIS CHRUDIM spol. s.r.o. byla založena v roce 1996. Zaměřila se na servis, opravy a montáže vulkanizačních lisů. Úzce spolupracuje na vývoji nových lisů s tradičními českými výrobci.

V současné době zaměstnává zhruba padesát pracovníků.

Naše plány do budoucna jsou jednoznačné:
  • udržet vysoký standard našich služeb dle ISO9001
  • spolupracovat i nadále se špičkovými odborníky
  • zachovávat a rozšiřovat spolupráci se spokojenými zákazníky

Naším cílem je udržovat operativnost a schopnost vyhovět prakticky jakýmkoliv požadavkům klientů.  

Politika jakosti

cíle společnosti

Hlavním cílem politiky kvality společnosti G SERVIS CHRUDIM spol. s r.o. je uskutečňovat zásady systému zabezpečení kvality, dosáhnout plné spokojenosti zákazníků a tím zajistit dobrou pozici společnosti na trhu a dobré jméno společnosti.

Politika kvality je vedením společnosti přezkoumávána z hlediska potřeb společnosti, tak aby vyhovovala všem zainteresovaným stranám. V návaznosti na výše uvedené zásady vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality:

 

  1. Spokojenost zákazníka

Uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků v oblasti výroby jednoúčelových strojů pro gumárenský průmysl a jejich sepisování je prioritní záležitost všech činností každého zaměstnance společnosti. Neustálé sledování spokojenosti našich zákazníků nám umožní korigovat naše činnosti, abychom si udrželi stávající zákazníky a na základě kladných referencí získávali zákazníky nové.

  1. Kvalita výrobku

Cílem je nabídnout zákazníkovi bezvadný výrobek a službu. Jedná se o nekončící proces, který se vyvíjí, protože neustále rostou požadavky zákazníka.

  1. Zapojení zaměstnanců

Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu, protože každá činnost je článkem řetězce kvality. Proto si každý zaměstnanec musí uvědomit, jak důležitá je jeho práce pro výsledek společnosti. Všichni vedoucí pracovníci musí být příkladem v přístupu ke kvalitě a vytvářet podmínky pro ostatní.

  1. Zlepšování pracovních procesů a prevence

Cílem je odstranit veškeré chyby naší činnosti. Prevence je efektivnější než oprava chyb. Kvalita se musí vyrobit, nedá se vykontrolovat. Základním předpokladem je dodržování předepsaných technických, technologických a zkušebních parametrů.

  1. Zapojení dodavatelů

Do naší činnosti je důležité zapojení našich dodavatelů,kde sledujeme a kontrolujeme vstupy do naší výroby,abychom zamezili již na počátku možnost vzniku nekvalitního výrobku. Činnost dodavatelů pravidelně vyhodnocujeme.

  1. Motivace zaměstnanců

Kvalita zaměstnanců se odráží v kvality výrobků a služeb. Motivace zaměstnanců (ocenění výsledků, vzdělávání, školení) a zejména objektivní informovanost o kvalitě jsou předpokladem k dobré kvalitě. Proto maximální množství informací o kvalitě dostupné všem je základním předpokladem pro motivaci.